Zdolność kredytowa, czyli czy stać cię na kredyt?

Żeby ocenić zdolność kredytową nie wystarczy jedynie obliczyć ratę kredytu i zestawić ją z miesięcznymi przychodami. Należy wziąć pod uwagę szereg parametrów i kosztów związanych z innymi zobowiązaniami oraz kosztami bytowymi. Jak wylicza się zdolność kredytową?

Możliwość spłaty kredytu

Jeśli rozważasz skorzystanie z tej usługi bankowej, to na początek oblicz ratę kredytu, np. w gotowym kalkulatorze online. Ile pieniędzy zostanie ci w miesiącu po terminowym spłaceniu raty? Starczy na bieżące rachunki i jedzenie? To właśnie jest zdolność kredytowa – ocena wiarygodności finansowej oraz tego, czy jest szansa na to by rata była spłacana w terminie.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Na kartce wypisz twoje udokumentowane przychody netto oraz miesięczne wydatki. Najlepiej, jeśli przyjmiesz średnią z ostatniego półrocza. Jeśli spłacasz już jakiś kredyt, to jego ratę również zanotuj po stronie wydatków, bo jest twoim regularnym zobowiązaniem. Kiedy odejmiesz koszty od dochodów, zostanie ci maksymalna kwota raty jaką możesz spłacać w ramach następnego kredytu. Ratę kredytu możesz obliczyć ręcznie lub w kalkulatorach online. Jeśli rata jest wyższa niż twoja zdolność to pomyśl nad zmniejszeniem kwoty kapitału lub wydłużeniem okresu spłaty. Jeśli twoja sytuacja finansowa polepszy się, to przy większości kredytów można dokonać spłaty szybciej.

Czy tylko wyliczenia?

Oczywiście, dla banku znaczenie ma też to czy nie masz żadnych długów. Jeśli masz już kredyty i spłacasz je zgodnie z harmonogramem, to w porządku. Jeśli jednak zalegasz ze spłatami, to jest to odnotowane w BIK. Podobnie, jeśli twój wniosek o kredyt został już kilka razy odrzucony to informacja o tym jest zawarta w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Może to wpłynąć na to, że bank będzie mniej chętny do tego by udzielić ci kredytu lub, że zaproponuje ci gorsze warunki – czyli kredyt będzie droższy.