Zabezpieczenie kredytu hipotecznego – co stosują banki?

Instytucje bankowe oferują swoim klientom wiele rodzajów kredytów. Stosują one również wiele sposobów pozwalających na zabezpieczenie spłaty. Jednym z podstawowych zabezpieczeń jest wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Oprócz tego banki mogą korzystać z innych metod i środków zapewniających należyte zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

By móc wziąć kredyt hipoteczny pod daną nieruchomość musi być ona wpisana do księgi wieczystej. W przypadku dopiero co powstających nieruchomości takiego wpisu brak. Trzeba więc złożyć wniosek do sądu i poczekać kilka tygodni na jego rozpatrzenie. Na szczęście kredyt hipoteczny możemy otrzymać wcześniej, ponieważ bank stosuje dodatkowe zabezpieczenia w tym okresie czasu. Jedną z form zabezpieczenia jest ubezpieczenie pomostowe chroniące bank przed brakiem możliwości ustalenia hipoteki. Co prawda sytuacje takie są rzadkie, ale składki takiego ubezpieczenia stanowią spore obciążenie dla kredytobiorców.

Zobacz co jeszcze warto wiedzieć o kredycie hipotecznym na mieszkanie.

Ubezpieczenia kredytu różnego typu

Banki stosują też inne niż  ubezpieczenia stanowiące zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Jednym z nich jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest to ochrona przed sytuacją, w której wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie znacznie spadnie w porównaniu z kredytem.

Sprawdź co bardziej się opłaca – większy czy mniejszy wkład własny.

Inną formą zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie od pożaru czy też innych zdarzeń losowych. Zwykle takie ubezpieczenie jest potocznie nazywane ubezpieczeniem murów. W przypadku pożaru lub innego kataklizmu, może okazać się, że nieruchomość zostanie doszczętnie zniszczona i nie będzie nadawała się do zamieszkania. W przypadku takiego zdarzenia losowego, firma ubezpieczeniowa wpłaci należne odszkodowanie do banku, który zaliczy wpłaconą kwotę jako spłatę kredytu. Składka takiego ubezpieczenia jest niska i nie stanowi dużego obciążenia dla kredytobiorców, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia nagłych kataklizmów jest niskie. Oprócz tego banki stosują ubezpieczenia na życie, od utraty pracy, itp.

Jeśli jednak nie spełnisz odpowiednich warunków bank odrzuci Twój kredyt. Sprawdź dlaczego.

Inne sposoby na zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Banki mogą również zabezpieczać kredyt poprzez poręczenie cywilne. Poręczyciel w momencie braku spłaty kredytu, będzie zobowiązany do dokonania samodzielnej spłaty. Często stosowane są deklaracje wekslowe czy też dobrowolne poddanie się egzekucji – dokumenty te przyspieszają proces ściągania należności. Banki mogą też zażądać pełnomocnictwa do samodzielnego pobierania z konta kwot związanych ze spłatą kredytu. Takie pełnomocnictwo nie wygasa nawet w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Jak widać banki mają wiele innych możliwości zabezpieczania spłaty oprócz standardowej hipoteki. Warto zapoznać się z warunkami w konkretnych bankach przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaciągnięciu kredytu.