Wkład własny – najważniejsze informacje

Mieszkanie jest marzeniem wielu osób, prędzej czy później każdy dąży do jego posiadania. Ludzie ciężko pracują, odkładają pieniądze i niejednokrotnie wspomagają się kredytem mieszkaniowym. Należy jednak pamiętać, że nie pokryje on pełnej wartości nieruchomości jaką chcemy kupić. Dlatego też idąc do banku trzeba posiadać tzw. wkład własny.

Kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym

Przy kredycie hipotecznym na dom lub własne M, wkład własny jest nieunikniony chociaż bardzo ciężko jest go zebrać. Obecnie starając się o kredyt na własne mieszkanie, musimy wykazać w banku możliwość sfinansowania minimum 10% wkładu własnego. Jest to takie minimum, które w części też zabezpiecza oferowany kredyt mieszkaniowy. Nic nie przychodzi łatwo, chociaż należy wspomnieć, że są od tej opcji pewno odstępstwa. Jednak czy warto wybrać kredyt hipoteczny z najniższym wkładem własnym? Sprawdź co jest lepsze kredyt z mniejszym czy większym wkładem własnym.

Wkład własny – bezpośrednio do sprzedającego

Bank nigdy nie będzie żądać wpłaty wkładu własnego. Podczas transakcji zakupu należy swoją część finansów wpłacić bezpośrednio sprzedającemu. Jednak taką wpłatę należy udokumentować przed bankiem.

Jak udokumentować własny wkład?

Zanim bank wypłaci nam kredyt lub jego pierwszą transzę, zażąda udokumentowania wkładu własnego. Zatem, jak udokumentować wkład własny do kredytu? Można to zrobić poprzez okazanie potwierdzenia wpłaty sprzedającemu, jednak robimy to w przypadku gdy przelejemy już pieniążki na konto.

Drugim sposobem może być przedstawienie faktury zakupu, na której są wpisane dokładne dane kredytobiorcy.

Również swoją część pieniędzy możemy zapłacić sprzedawcy gotówką i wtedy wystarczy oświadczenie, dwóch osób kupca i osoby sprzedającej, że taka część wkładu własnego została wpłacona. Własne środki należy zawsze wpłacić przed uruchomieniem kredytu czyli oznacza to, że bank najpierw będzie wymagał od nas udokumentowania wkładu własnego.

Częścią wkładu własnego może być również, wymagane ostatnio przez wiele banków, ubezpieczenie kredytu. Chroni ono kredytobiorcę przed skutkami utraty płynności finansowej w wyniku nie przewidzianych sytuacji losowych, które utrudnią lub uniemożliwią mu spłatę kredytu.

Jeśli posiadamy kredyt, który bank wypłaca w transzach istnieje możliwość uruchomienia kredytu w tak zwanych transzach naprzemiennych.