Umowa kredytowa – kiedy może być wypowiedziana?

Podpisanie umowy kredytowej przez przedstawiciela banku nie oznacza, że bank nie może jej wypowiedzieć. Jest to wprawdzie krok bardzo radykalny, ale stosowany przez banki. Sytuacje uprawniające bank do wypowiedzenia umowy są opisane w umowie. Rolą kredytobiorcy jest zapoznanie się z jej treścią. Przybliżmy sytuacje, w których bank wszczyna procedurę wypowiedzenia umowy.

Podpisując umowę kredytowa zobowiązujemy się do przestrzegania jej warunków. Jej wypowiedzenie możliwe jest więc wtedy, kiedy warunków tych nie przestrzegamy. Za nieprzestrzeganie jakich warunków umowy grozi nam jej wypowiedzenie przez bank?

Nieterminowe płacenie rat

Podpisując umowę zobowiązujemy się, że będzie w terminie spłacać raty. Jeśli nie dotrzymujemy tego warunku bank może nam umowę wypowiedzieć. Banki zazwyczaj decydują się na taki krok w stosunku do osób, które wpłaciły kolejną ratę kilka dni po jej terminie, ale zalegają z opłaceniem kilku kolejnych rat. Kredytobiorca, który ma problemy finansowe nie powinien ich ukrywać przed bankiem, ale jak najszybciej zgłosić ten fakt w banku. W zdecydowanej większości banków jest szansa skorzystania z wakacji kredytowych. Klienci niektórych banków mogą także liczyć na zmniejszenie wysokości rat do takiego poziomu, który będą w stanie udźwignąć. Wypowiedzenie umowy jest krokiem ostatecznym, bank także chciałby takiej sytuacji uniknąć. Ile nie zapłaconych w terminie rat powoduje wypowiedzenie umowy zależy od banku, który udzielił nam kredytu. Banki kierują się tutaj własnymi przepisami.

Zafałszowanie danych w umowie kredytowej

Na etapie rozpatrywania wniosku o kredyt bank sprawdza nasze dochody. Ocenia je na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Jeżeli zdecydowaliśmy się je sfałszować, musimy liczyć się z tym, że kiedy prawda zostanie ujawniona, bank podejmie decyzję o wypowiedzeniu umowy kredytowej. W przypadku wprowadzenia w błąd banku możemy ponieść jeszcze dalsze konsekwencje. Narażamy się na postępowanie karne, sprawę w sądzie i wyrok skazujący. Musimy liczyć się nawet z możliwością orzeczenia kary więzienia.