Jakie są rodzaje ubezpieczenia kredytu

Zaciągając kredyt, trzeba liczyć się z ryzykiem, że jego spłata może być utrudniona. Im dłuższy jest okres kredytowania i wysokość pożyczki, tym większe ryzyko. To można jednak ograniczyć, do kupując ubezpieczenie kredytu. Jakie są rodzaje ubezpieczenia kredytu i co trzeba o nim wiedzieć?

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczania spłaty kredytu. Ma ono pomóc w spłacie rat w przypadku, gdy kredytobiorca napotka nieprzewidziane problemy finansowe. Najczęściej ubezpieczenie kredytu uruchamiane jest w przypadku utraty pracy, choroby, nagłego zdarzenia losowego. Wykupienie go zabezpiecza finanse kredytobiorcy i zapewnia mu bezpieczeństwo przez cały okres kredytowania.

Sprawdź również najważniejsze informacje o spłacie kredytu hipotecznego.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Banki swoim klientom proponują różne rodzaje ubezpieczeń. Można je osobno dokupić do kredytu lub też występują one we wcześniej przygotowanym pakiecie. Warto poznać najpopularniejsze ubezpieczenia i zastanowić się, które z nich może być przydatne.

Ubezpieczenie od utraty pracy – można je dokupić zarówno do kredytu hipotecznego, jak i konsumenckiego. Zapewnia ono  pokrycie kosztów kolejnych rat kredytu (najczęściej od 6 do 12) w przypadku, gdy kredytobiorca nie ze swojej winy straci pracę. Ubezpieczenie od utraty pracy wykupić mogą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na okres stały. Niektóre banki ten typ ubezpieczenie kredytu proponują także przedsiębiorcom.

Ubezpieczenie pomostowe – stosowane jest przy kredytach hipotecznych. Stanowi ono zabezpieczenie kredytu do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Banki zazwyczaj wymagają wykupienia ubezpieczenia pomostowego, jeśli w momencie uruchomienia kredytu nie ma ustanowionej hipoteki na jego rzecz. Pomostowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego to koszt średnio 200 złotych dodatkowej opłaty (doliczana jest ona do rat). Ubezpieczenia nie opłaca się przez cały okres kredytowania, a jedynie do czasu pojawienia się odpowiedniego wpisu hipotecznego w księdze wieczystej. Sprawy urzędowe mogą zająć od kilku tygodni do roku czasu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu hipotecznego – ten rodzaj zabezpieczenia również praktykowany jest przy kredytach hipotecznych. Ubezpieczenie od niskiego wkładu wykupuje się, jeśli nie posiada wymaganego przez bank wkładu własnego – zwykle wynosi od 20%. Ubezpieczona jest różnica pomiędzy twardym wkładem własnym a tym wymaganym przez bank. Cena tego ubezpieczenia kredytu hipotecznego zazwyczaj wynosi ok. 3-4% od niewniesionego wkładu. Należy pamiętać, że ubezpieczenie niskiego wkładu hipotecznego nie oznacza, że kredytobiorca nie musi wnosić żadnego wkładu. Absolutne minimum to 10%, bez tego bank nawet z ubezpieczeniem nie przyzna finansowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule – Mniejszy czy większy wkład własny – która opcja lepsza.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Wiele osób zastanawia się, że wykupienie ubezpieczenia kredytu jest obowiązkowe. Odpowiedź jest jedna. Ubezpieczenie jest fakultatywne (dobrowolne) i wynika z decyzji kredytobiorcy. Może się jednak zdarzyć, że bank narzuca zakup zabezpieczenia pod groźbą nieudzielenia kredytu. Tak się zdarza, jeśli ma wątpliwości co do wiarygodności klienta. Obowiązkowe jest natomiast ubezpieczenie nieruchomości, którą kupiliśmy na kredyt.