Historia kredytowa – jak wpływa na przyznanie kredytu?

W dzisiejszych czasach ludzie bardzo chętnie korzystają z różnych kredytów. Pieniądze otrzymywane w ramach takich produktów finansowych mogą być przeznaczone na różne cele. Oczywiście klienci starający się o uzyskanie finansowania muszą posiadać odpowiednią zdolność kredytową oceniają przez konkretne banki według ich własnych algorytmów. Jednym z ważniejszych elementów wpływających na ocenę klienta w oczach instytucji bankowej jest historia kredytowa.

Wspomniana wyżej historia jest zestawem danych przechowywanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Informacje te dotyczą kredytów i pożyczek zaciąganych przez klienta. Banki dowiadują się z BIK czy klient nie spóźniał się ze spłatą zobowiązań oraz czy nie ma aktualnie żadnych długów i zaległości. Jest to więc bardzo ważny zbiór danych mający ogromny wpływ na ocenę banku (scoring) i zdolność kredytową klienta. Można ją również obliczyć samemu, korzystając z dostępnych w internecie kalkulatorów zdolności kredytowej. Choć wyniki różnią się od dokładnych analiz banku, pozwalają jednak na wstępne określenie naszych możliwości finansowych.

Historia kredytowa – co warto o niej wiedzieć?

Dane finansowe klienta są przechowywane przez Biuro Informacji Kredytowej przez 5 lat. W przypadku jakichś negatywnych wpisów jest więc konieczne spłacenie zadłużenia i odczekanie pięciu lat. Do grona informacji finansowych przechowywanych w BIK zalicza się różnego rodzaju kredyty, pożyczki, abonamenty czy też zakupy ratalne. Każdy bank posiada własny system oceny ryzyka i potencjalnych klientów i oczywiście historia kredytowa ma ogromny wpływ na taką ocenę. Innymi słowy, jeśli w historii widnieje dużo kredytów to bank może uznać, że kolejne zobowiązanie będzie nadmiernym obciążeniem dla klienta. Negatywne wpisy informujące o opóźnieniach wpływają z kolei źle na wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy.

Sprawdź również, jakie zabezpieczenia kredytu hipotecznego stosują banki.

Podstawowe typy historii kredytowej

Historia zobowiązań ma duży wpływ na decyzję banku o przyznaniu kredytu. Pierwszym typem takiej historii jest historia pozytywna. Widnieją w niej informacje na temat zobowiązań, które są spłacane przez klienta terminowo. Dzięki temu bank wie, że dana osoba jest wiarygodna. Negatywna historia obejmuje opóźnienia lub aktualne długi i nie wpływa ona korzystnie na ocenę banku. Trzecim typem jest brak historii, który dotyczy klientów, którzy nigdy nie brali kredytów, pożyczek i nie korzystali z zakupów na raty. Często jest ona porównywalna z historią negatywną, ponieważ bank nie wie nic o potencjalnym kliencie, więc ryzyko jest spore. Zobacz również, dlaczego bank odrzucił wniosek o kredyt.

Warto zadbać o swoją historię

Jeśli komuś zależy na uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej to już zawczasu osoba taka powinna zadbać o swoją historię kredytową. Każde nawet najmniejsze zobowiązanie uregulowane w terminie jest dla banku sygnałem, że dana osoba jest rzetelnym klientem, a pożyczenie pieniędzy takiemu klientowi nie wiąże się z ponoszeniem dużego ryzyka.