Czym jest ulga odsetkowa i kto może z niej korzystać?

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu można odliczyć na podstawie tzw. ulgi odsetkowej. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego. Przeznaczona jest dla podatników, którzy w latach 2002—2006 zaciągnięcie kredyt na cele mieszkaniowe oraz spełnili określone odgórne warunki. Zobacz, co i na jakich warunkach można odliczyć od podatku na wydatki na spłatę kredytu?

Kogo obejmuje ulga podatkowa?

Odliczenia w ramach tzw. ulgi odsetkowej są warunkowane przez przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie z prawa do ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy w ramach tzw. praw nabytych do 2027 roku.

Co można odliczyć od podatku?

W ramach tzw. praw nabytych podatnicy, którym w latach 2020-2006 roku został udzielony kredyt, mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek:

  • kredytu mieszkaniowego;
  • kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego;
  • każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

By móc skorzystać z ulgi odsetkowej umowa o kredyt mieszkaniowy, musiała zostać zawarta przed 1 stycznia 2007 roku (w tym dniu nie musiały być wypłacone pieniądze).

Czego nie obejmuje ulga odsetkowa?

Odsetek od kredytu nie można odliczyć w przypadku, gdy jest on udzielany:

  •  ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, na budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
  • kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
  • na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi;
  • na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

wykorzystany na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Wykluczenie stosuje się też w przypadku, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał w ramach praw nabytych z odliczenia dochodu, przychodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.