Odsetki – co warto o nich wiedzieć

Odsetki to popularny temat poruszany w różnych źródłach. Termin ten najczęściej wiąże się z jakimiś zaległościami lub opóźnieniami. Odsetki są na przykład naliczane, jeśli spóźniamy się z zapłaceniem jakiejś należności typu rachunek czy faktura. W takiej sytuacji otrzymujemy  dodatkową opłatę za zwłokę w opłaceniu należności. Występują jednak różne rodzaje odsetek, o których opowiemy w tym wpisie.

Odsetki kapitałowe

Pierwszym omawianym rodzajem odsetek są odsetki kapitałowe, które są w zasadzie typowymi odsetkami ustawowymi. Są naliczane za korzystanie z cudzego kapitału, jednak aby je naliczyć, wymagana jest stosowna podstawa prawna: ustawa, orzeczenie sądu. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 5%, a odsetki maksymalne 10%.

Odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie naliczane są w nico inny sposób niż odsetki kapitałowe. Przysługują one wtedy, gdy dana osoba spóźniła się ze spłacaniem nam zależności, nawet jeśli nie ponieśliśmy z tego powodu jakiś istotnych szkód. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy wysokość tych odsetek nie została ustalona wcześniej? Wtedy przysługują nam odsetki ustawowe za opóźnienie, a ich wysokość to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Ten ostatni rodzaj odsetek jest związany z opóźnieniami w transakcjach handlowych. Można je naliczyć za okres od dnia, kiedy świadczenie miało zostać opłacone, do dnia rzeczywistej zapłaty. Wysokość stawek odsetek w tym przypadku jest ustalana dwa razy do roku. Wierzyciel może także żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – warto o tym pamiętać.