Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Zanim przystąpimy do działań związanych z uzyskaniem zgody na budowę, powinniśmy zadbać o kilka spraw, które będą niezbędne do pozytywnego zakończenia naszej batalii. W urzędzie gminy należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. W sytuacji, gdy nasza działka nie jest objęta MPZP, występujemy wówczas o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie w urzędzie wniosku o WZ. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Trwa to zwykle 14 – 30 dni. W przypadku, gdy działka objęta jest planem zagospodarowania, wypis z miejscowego planu uzyskuje się o wiele szybciej. Często Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dostępny na stronach konkretnych urzędów. Mając MPZP lub WZ , należy dokładnie sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla konkretnej działki, aby mieć pewność wyboru odpowiedniego projektu pasującego do uwarunkowań działki i obowiązujących wymagań urzędowych.

building-1080592_640

Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na tę mapę architekt adaptujący naniesie obrys planowanej inwestycji – naszego domu.

Dodatkowo zaleca się wykonanie badań geotektonicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

Gdy uporamy się z tymi zadaniami, nadchodzi czas na zakup projektu domu i wraz z pozostałymi dokumentami dołączyć go do wniosku o zgodę na budowę.